20 års erfarenhet av åtaganden och problemlösning

Peter Johnsson IT-konsult AB grundades 2000 av IT-konsulten Peter Johnsson. Affärsidén var att skapa en effektiv och säkerhetsfokuserad konsultmäklare som med stor flexibilitet, kunnig personal och korta beslutsvägar kan erbjuda både kunderna och konsulterna extra bra villkor. Marknadens respons var positiv och 2002 vann Peter Johnsson IT-konsult och hans konsultnätverk en stor ramavtalsupphandling med en svensk myndighet inom totalförsvaret. Ytterligare ramavtal tillkom successivt och det senaste decenniet har Peter Johnsson IT-konsult expanderat kraftigt.

Stor kompetens och lång erfarenhet

Ute på uppdrag hos våra kunder har vi idag över 300 konsulter från samtliga teknik- och kompetensområden inom IT. Vårt nätverk består av både enskilda konsulter och konsulter från konsultföretag av varierande storlek. Specialistkompetens, stor erfarenhet och högt driv är gemensamma nämnare för våra konsulter. Undantagsvis erbjuder vi även yngre, mer juniora personer, om ni som uppdragsgivare så önskar.

Fokus på totalförsvaret

Inom teknikkonsultområdet har vi särskilt hög kompetens inom ledningssystem för militär försvarsförmåga och civil krishantering inom totalförsvaret. Sedan många år tillbaka utför Peter Johnsson IT-konsult en mängd olika uppdrag inom totalförsvaret – alltifrån initialt systemarbete till driftsättningar och avveckling.

Transparens och rimliga marginaler

Att vid varje kundförfrågan hitta den bäst lämpade konsulten är viktigt för oss, men även kostnadseffektivitet är betydelsefullt för nöjda kunder. Därför ger vi både våra kunder och konsulter full insyn gällande våra marginaler, det vill säga exakt vilka kostnader vi tar ut för vårt arbete som konsultmäklare.

Utmärkelser & certifieringar

Genom åren har Peter Johnsson IT-konsult levererat tusentals konsulter från nöjda samarbetspartners, till tusentals projekt med nöjda kunder. Veckans Affärer har utsett oss till Superföretag och från Dagens Industri har vi fått utmärkelsen Gasellföretag. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Högsta kreditvärdighet (AAA) har vi sedan 2011. Peter Johnsson IT-Konsult är dessutom grundare och delägare i NESP (Network Enabling System Partner) www.nesp.se.