Ledning – Ekonomi – Administration

Peter Johnsson
VD
Tfn: 070 – 795 43 86
Anna Johnsson
vVD
Tfn: 070 – 260 83 68
Marie Dahlberg
Tfn: 070 – 367 47 68
Marie Bylund
Tfn: 070 – 235 05 03
Ylva Larsson Leufvén
Tfn: 070 – 666 58 27
Ulrika Carlsson
Tfn: 070 – 643 44 76

Konsulter

Stefan Eriksson
Konsult
Tfn: 070 – 294 78 19
Magnus Westman
Konsult
Tfn: 070 – 300 80 46
Michael Lundblad
Konsult
Tfn: 070 – 310 03 17
Karin Wimark
Konsult
Tfn: 070 – 211 16 60
Peter Lindskog
Konsult
Tfn: 070 – 508 68 80