Om företaget

Peter Johnsson IT-Konsult AB ägs och drivs av Peter och Anna Johnsson. Företaget startades år 2000 av Peter Johnsson som har lång erfarenhet av IT-branschen som konsult.

De första åren driver Peter företaget som enmansföretagare men under 2002 deltar Peter Johnsson IT-Konsult i en ramavtalsupphandling gentemot FMV. I samband med detta bildas ett nätverk av mindre konsultföretag som innehar expertkompetens inom olika områden. Samarbetet med underleverantörerna utökas successivt under åren från 2002 till idag. Peter fortsätter att jobba med vissa konsultuppdrag samtidigt som han i egenskap av VD driver företaget.

Anna går in i företaget 2007 och även hon har lång erfarenhet av IT-branschen som konsult, med inriktning organisation och projektledning. Inom företaget jobbar Anna som vVD med offerter, beställningar och projekt-uppföljning.

Företaget expanderar kraftigt från År 2004 och framåt men har hela tiden lyckats bibehålla bra service och ordning på affärerna samt sitt goda rykte som samarbetspartner.

Vi drivs av att ta tillvara den kompetens och drivkraft som finns i små och medelstora IT-företag. Numera kan kunderna nå allt ifrån specialister och teknisk expertis som driver egna mindre företag till de största etablerade konsultfirmorna via oss.

Vi är fortfarande ett lättrörligt företag som hittar pragmatiska lösningar men håller hela tiden ihop affärerna och kan ta ett tydligt ansvar gentemot kunden.

Comments are closed.