Vi är också ett Superföretag!

Vi är inte bara ett Gasellföretag utan också ett Superföretag. Veckans affärer utser varje år så kallade Superföretag. I år (2013) är vi ett av de 366 svenska företag som utses till ett Superföretag. Det är andra året i rad som vi utses till Superföretag.

Kriterierna för att kvala in på listan med Sverige Superföretag är hårda. Av landets ca 350 000 aktiebolag var det bara 366 bolag som klarade de hårda kraven avseende långsiktig tillväxt, uthållig lönsamhet, fungerande resurshållning och bra finansieringsstrategi för att bli Superföretag. Det räcker alltså inte att ha en hög tillväxt utan den måste kombineras med lönsamhet och långsiktig finansiering över hela fyra år. Totalt sett utgör superföretagen ungefär 0,1 procent av samtliga aktiebolag i det svenska näringslivet.

I Uppsala län utsågs sex stycken bolag till Superföretag varav Peter Johnsson IT-Konsult AB rankades etta i Uppsala pga högst omsättning.

Posted in Nyheter

Vi anställer Marie Bylund

Vi hälsar Marie Bylund välkommen till oss!
Marie började den 1 maj 2013 och kommer att arbeta som redovisningsekonom.

Posted in Nyheter

Peter Johnsson IT-Konsult AB tecknar Ramavtal med FMV

Ramavtalet med Försvarets Materielverk (FMV) som nu tillkännagivits innebär att Peter Johnsson IT-Konsult blir systempartner till FMV avseende Ledningssystem inom teknikområde Nät. Det nya ramavtalet gäller upp till sju år framöver. För Peter Johnsson IT-Konsult innebär det nya avtalet återigen en långsiktig satsning och breddning av tidigare samarbete.

Peter Johnsson IT-Konsult vann ramavtal inom två teknikområden; Nät och Ledningsplatser.

Ramavtal Ledningssystem teknikområde Nät Det går att avropa resurskonsulter, fastprisåtaganden och tjänsteprodukter på kostnadskontrakt.

Grundavtalet gäller för perioden december 2012 – december 2015. Därefter finns två optioner på två år vardera. Ramavtalets slutdatum för teknikområde Nät är december 2019.

Ramavtal Ledningssystem teknikområde Ledningsplatser gäller i begränsad omfattning (endast tjänsteområdet logistik och resurskonsulter) fram till januari 2015. Teknikområde Ledningsplatser gäller i sin helhet från februari 2015.

Det går att avropa resurskonsulter, fastprisåtaganden och tjänsteprodukter på kostnadskontrakt.

Grundavtalet gäller för perioden mars 2013 – mars 2016. Därefter finns två optioner på två år vardera. Ramavtalets slutdatum för teknikområde Ledningsplatser är 2020.

Posted in Nyheter

Tidningsartikel i Ena-Håbotidningen

I början av december 2012 publicerade Ena-Håbotidningen en artikel om Peter Johnsson IT-Konsult AB. Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet.

Posted in Nyheter

Vi är ett Gasellföretag!

Dagens Industri utser varje år ett antal företag till sk Gasellföretag. År 2012 utsågs vi; Peter Johnsson IT-Konsult AB till Gasellföretag vilket vi är mäkta stolta över.  

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen. Dagens industri hävdar också att Gasellerna är näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag

Gasellkriterierna
För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:
- en omsättning som överstiger 10 Mkr
- minst tio anställda
- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
- sunda finanser

Posted in Nyheter

Årets Komet!

Peter Johnsson IT-Konsult AB utsågs till Årets Komet på Företagargalan i Enköping den 26 mars 2011. Juryns motivering lyder ”Peter Johnsson IT-Konsult AB får utmärkelsen Årets Komet 2010 för att de på ett målmedvetet sätt har skapat ett välmående företag med nöjda kunder och medarbetare. Företaget har under senare år haft en fantastisk utveckling där omsättningen nästan femdubblats” .

Det är Enköpings kommun i samarbete med Företagarna som delar ut priset och vi är så stolta över utmärkelsen!! Diplomet hänger på kontoret på Villa Fannalund där det pryder sin plats!

Posted in Nyheter

Karin Wimark börjar hos oss

Vi hälsar Karin Wimark välkommen till oss. Karin börjar som projektadministratör den 1 oktober 2010.

Posted in Nyheter

Vi anställer Michael Lundblad

Vi hälsar Michael Lundblad välkommen till företaget. Michael kommer att jobba med test av komplexa system.

Posted in Nyheter

Vi flyttar till Villa Fannalund

Återigen har vi blivit trångbodda i nuvarande lokaler. Idag flyttar vi till Villa Fannalund på Gånstavägen 4. 

Huset uppfördes av JP Johansson (Enköpings stora man som bl a. uppfann skiftnyckeln, rörtången och sockertången). Våningen vi flyttar till var JP Johanssons tjänstebostad. Det sjuder av entreprenörskap och produktivitet i de här lokalerna.

Posted in Nyheter

Välkommen Marie Dahlberg

Vi hälsar Marie Dahlberg välkommen som ny medarbetare i företaget. Marie kommer att jobba med redovisning, ekonomi och projektuppföljning.

Posted in Nyheter