Peter Johnsson IT-Konsult AB i samarbete med Stigbygeln AB satsar på ledarskapsutbildning på Enköpings Ridklubb

Enköpings Ridklubb genomför tre föreläsningar/workshops med inriktning på ledarskap. Peter Johnsson IT-Konsult AB sponsrar evenemanget och har tillsammans med Stigbygeln AB arbetat fram inriktningen.

Vi tror att arbetslivet, som dagens barn/ungdomar kommer ut i, kommer att ha stor tyngdpunkt på ledarskap, samarbete och eget driv. Både där man ”leder sig själv” och t ex startar eget företag men oavsett anställningsform kommer samarbete och personkännedom att vara viktigt. Oavsett om du jobbar på ett litet eller stort företag är det bra att ha tränat på att leda sig själv och fått bra verktyg för detta.

Utbildningen syftar till att skapa personlig trygghet/tillit till sin förmåga utifrån hästintresset som grund. Hästhantering och ridning bygger naturligt på grundläggande ledarskap och ger många tillfällen att träna och utveckla sitt ledarskap. Hästen ger tydlig och direkt respons på ditt agerande. Även samvaron med andra människor i stallet ger många tillfällen att träna samarbete och ledarskap.

Inriktningen är att vända sig till ungdomar för att så tidigt som möjligt ge dem verktyg att skaffa sig strategier kring utmaningar och personliga mål. Målet med föreläsningarna är också att göra det tydligt för ungdomarna att de kan använda sig av samma ”tänk” och verktyg i andra delar av livet, inom t ex skola och jobb.

Att kunna leda sig själv och ha god personkännedom lägger grunden till ett framtida gott ledarskap.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.