Ramavtal med FMV avseende FM Satkom

Peter Johnsson IT-Konsult AB vinner upphandlingen ”FM Satkom Development and Support Services” tillsammans med underleverantörer. Avtalet tecknas på två år med optioner på ytterligare fyra år.

På ramavtalet kommer PEJOIT att leverera tjänster åt Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) inom satellitkommunikationsområdet.

Grundavtalet gäller för perioden december 2014 – december 2016. Därefter finns två optioner. Ramavtalets slutdatum, inklusive optioner, är december 2020.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.